Wyposażenie budynku w windę

Spełnienie kryterium 5.1: „budynek jest wyposażony w windę” jest szczególnie istotne dla osób mających trudności w poruszaniu się tj. dla osób poruszających się na wózkach, w tym wózkach elektrycznych, osób wspomagających się w poruszaniu kulami, balkonikami, itp. oraz dla matek
z dziećmi w wózkach. Jest to kryterium równie istotne wszystkich innych osób z niepełnosprawnością, w tym osób z problemami krążenia, osób starszych, osób długotrwale chorujących, itp.

W województwie śląskim z 329 przebadanych obiektów 93 obiektów jest wyposażonych w windę.

W 150 przypadkach zostały wystosowane rekomendacje, jednak nie ma możliwości ich wdrożenia w okresie realizacji projektu. W 7 przypadkach wdrożenie rekomendacji jest możliwe do końca realizacji działań projektowych.

W 79 przypadkach brak jest konieczności montażu windy – są to najczęściej budynki parterowe, przedszkola lub małe szkoły.Zebrane dane pokazują, że w 28,27% każde piętro jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 45,59% obiektów musi być dostosowanych – wyposażonych w windy, ale obecnie samorządy nie posiadają zasobów niezbędnych do wdrożenia rekomendacji, 2,13% obiektów wymaga drobnych dostosowań, których wykonanie powinno być możliwe w trakcie projektu. Z nich wykonano 3, co stanowi 1,91%. W 24,01% obiektów nie ma konieczności montażu windy w obiekcie.

Spełnienie kryterium 5.1: „budynek jest wyposażony w windę”