Wyposażenie budynku w pętlę induktofoniczną

Spełnienie kryterium 3.7: „recepcja/punkt informacyjny jest wyposażony w stanowiskową pętlę indukcyjną.” jest szczególnie istotne dla osób z dysfunkcją słuchu, korzystających z aparatów słuchowych.

W województwie śląskim z 329 przebadanych obiektów 8 posiada recepcję, która jest wyposażona w pętlę induktofoniczną, co stanowi 2,43% obiektów poddanych audytowi.

W 211 przypadkach zostały wystosowane rekomendacje, jednak nie ma możliwości ich wdrożenia w okresie realizacji projektu. W 3 przypadkach wdrożenie rekomendacji jest możliwe do końca realizacji działań projektowych.

W 107 przypadkach brak jest konieczności zakupu pętli induktofonicznej – obiekty nie posiadają recepcji, ani wyodrębnionych pomieszczeń do obsługi klienta z niepełnosprawnością. Są to najczęściej obiekty kulturalne, sportowe i edukacyjne.

Zebrane dane pokazują, że 2,43% obiektów jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, 64,44% obiektów musi być dostosowanych, ale obecnie samorządy nie posiadają zasobów niezbędnych do wdrożenia rekomendacji, 0,91% obiektów wymaga drobnych dostosowań, których wykonanie powinno być możliwe w trakcie projektu (np. prawidłowego oznaczenia punktu lub przeszkolenie personelu z obsługi pętli). Z nich wykonano 3, co stanowi 1,4% wszystkich rekomendacji. W 32,52% obiektów nie ma konieczności dostosowania recepcji do potrzeb osób z dysfunkcją słuchu.

Spełnienie kryterium 3.7 „Wyposażenie budynku w pętlę induktofoniczną”