Wejście do budynku

Spełnienie kryterium 2.1: „przynajmniej jedno z wejść zapewnia dostęp do budynku osobie niepełnosprawnej (np. brak różnicy poziomów/podjazd/ winda/platforma/ podnośnik)” jest szczególnie istotne dla osób mających trudności w poruszaniu się tj. dla osób poruszających się na wózkach, w tym wózkach elektrycznych, osób wspomagających się w poruszaniu kulami, balkonikami, itp. oraz dla matek z dziećmi w wózkach.

W województwie śląskim z 329 przebadanych obiektów 212 obiektów ma wejście, które jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

W 96 przypadkach zostały wystosowane rekomendacje, jednak nie ma możliwości ich wdrożenia w okresie realizacji projektu. W 13 wdrożenie rekomendacji jest możliwe do końca realizacji działań projektowych.

W 8 przypadkach brak jest konieczności dostosowania wejścia – są to najczęściej obiekty sportowe, bez bazy budowlanej.Zebrane dane pokazują, że 64,44% obiektów jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, 29,18% musi być dostosowanych, ale obecnie samorządy nie posiadają zasobów niezbędnych do wdrożenia rekomendacji, 3,95% obiektów wymaga drobnych dostosowań, których wykonanie powinno być możliwe w trakcie projektu. Z nich wykonano 15, co stanowi 13,76% wszystkich rekomendacji. W 2,43% obiektów nie ma konieczności dostosowania wejścia.

Spełnienie kryterium 2.1 „Wejście do budynku”