Przewóz osób z niepełnosprawnością na terenie Gminy Irządze

Gmina Irządze to niewielka gmina w województwie śląskim, która pokazuje, że nawet najmniejsze samorządy mogą w modelowy sposób wspierać osoby z niepełnosprawnością w pokonywaniu ich codziennych trudności.

Problem

W Gminie Irządze dużym problem jest komunikacja publiczna, która utrudnia poruszanie się po gminie. W związku z powyższym władze gminy podejmują działania umożliwiające niepełnosprawnym mieszkańcom uczestnictwo w wszelkich wydarzeniach o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym, wypoczynkowym, rozrywkowym.

Rozwiązanie

Niepełnosprawni mieszkańcy gminy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Urzędzie Gminy (telefonicznie lub poprzez zgłoszenie przez rodzinę, sąsiadów) mogą bezpłatnie zostać dowiezieni na wszelkie tego typu wydarzenia. Transport realizowany jest 9-osobowym busem, w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania ww. osób. Po zakończeniu np. zawodów sportowych czy dożynek gminnych niepełnosprawni mieszkańcy gminy są odwożeni do miejsca zamieszkania. Bus na co dzień wykorzystywany jest w Samopomocowym Domu Pomocy Społecznej, który mieści się na terenie gminy. Niepełnosprawni mieszkańcy gminy Irządze posiadają wiedzę o tym udogodnieniu.

Inspiracja

Z tej dobrej praktyki warto zapamiętać, że nie zawsze trzeba kupować nowy bus lub wynajmować firmę. Często na terenie Gminy znajdują się podmioty, które mają potrzebny nam sprzęt i mogą nam go wypożyczyć.

fot. Katarzyna Snopek