Próba badawcza

W województwie śląskim próba badawcza powinna wyglądać następująco: 6 gmin miejskich, 5 gmin miejsko-wiejskich, 8 gmin wiejskich, 5 jednostek administracji zespolonej, 14 miast na prawach powiatu, 14 powiatów ziemskich, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Do udziału w projekcie zostały zaproszone wszystkie Miasta na prawach powiatu i powiaty z województwa, część z nich odmówiła udziału w projekcie podając różne przyczyny, które szczegółowo zostały omówione w części dotyczącej problemów, które napotkał zespół projektu w trakcie badania. Każda odmowa udziału była dokumentowana na piśmie.

Wolę udziału w projekcie wyraziły 54 jednostki administracji publicznej wraz z jednostkami podległymi, w tym: 5 gmin miejskich, 6 gmin miejsko-wiejskich, 9 gmin wiejskich, 5 jednostek administracji zespolonej, 15 miast na prawach powiatu, 12 powiatów ziemskich, Śląski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Odmowa udziału w badaniu przez 26 jednostek świadczy o braku otwartości na potrzeby osób z niepełnosprawnością w 31,71% śląskich samorządów.

Badane jednostki:

 1. Gmina Cieszyn
 2. Gmina Czechowice-Dziedzice
 3. Gmina Czerwionka-Leszczyny
 4. Gmina Dąbrowa Zielona
 5. Gmina Irządze
 6. Gmina Janów
 7. Gmina Jejkowice
 8. Gmina Kłobuck
 9. Gmina Krupski Młyn
 10. Gmina Lędziny
 11. Gmina Miedźna
 12. Gmina Mikołów
 13. Gmina Opatów
 14. Gmina Ożarowice
 15. Gmina Pszczyna
 16. Gmina Rajcza
 17. Gmina Szczekociny
 18. Gmina Wilamowice
 19. Gmina Wisła
 20. Gmina Wojkowice
 21. Komenda Wojewódzka Policji
 22. Miasto Bielsko-Biała
 23. Miasto Bytom
 24. Miasto Częstochowa
 25. Miasto Dąbrowa Górnicza
 26. Miasto Gliwice
 27. Miasto Jaworzno
 28. Miasto Mysłowice
 29. Miasto Piekary Śląskie
 30. Miasto Ruda Śląska
 31. Miasto Rybnik
 32. Miasto Siemianowice Śląskie
 33. Miasto Sosnowiec
 34. Miasto Świętochłowice
 35. Miasto Tychy
 36. Miasto Zabrze
 37. Powiat Będziński
 38. Powiat Bielski
 39. Powiat Bieruńsko-Lędziński
 40. Powiat Cieszyński
 41. Powiat Częstochowski
 42. Powiat Lubliniecki
 43. Powiat Myszkowski
 44. Powiat Pszczyński
 45. Powiat Raciborski
 46. Powiat Wodzisławski
 47. Powiat Zawierciański
 48. Powiat Żywiecki
 49. Śląski Urząd Wojewódzki
 50. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 51. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 52. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
 53. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 54. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego