Poziom wykorzystania rekomendacji budowlanych

Pomiar wykorzystanie rekomendacji w trakcie projektu zakończył się dnia 28 lutego 2019 r. i wszystkie poniżej zaprezentowane dane dotyczą okresu wdrażania rekomendacji do tej daty. Warto zauważyć, że część śląskich samorządów, szczególnie tych, które przystąpiły do udziału w projekcie w 2018 r. również chętnie podjęło się wdrożenia rekomendacji, jednak ze względu na krótki okres od przekazania raportu końcowego do 28 lutego 2019 r. nie wszystkie mogły podjąć działanie w tym okresie.

Część instytucji jeszcze w marcu 2019 r. wprowadzała w swoich samorządach rekomendacje, które nie zostały wykazane w niniejszym raporcie. Część rekomendacji budowlanych zostanie wdrożona dopiero w momencie, w którym będzie można prowadzić prace budowlane na zewnątrz. Do nich zalicza się m.in. prawidłowe oznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością i kontrastowe oznaczenie wejść do budynków. Część rekomendacji budowlanych wymaga sporych nakładów finansowych i samorządy zaplanowały takie działania w budżecie na 2019 r. (te jednostki, które otrzymały rekomendacje do czasu sporządzenia budżetu na 2019 r.) lub zaplanują je w budżetach na lata kolejne (te jednostki, które otrzymały rekomendacje po czasie sporządzenia budżetu na 2019 r.).

Warto podkreślić, że śląskie samorządy bardzo chętnie wdrażały rekomendacje, a sporą barierą w ich wdrażaniu był brak środków finansowych na inwestycje budowlane, długotrwałość procesu wdrażania inwestycji budowlanej oraz, szczególnie w dużych instytucjach, skomplikowana procedura zlecania i wdrażania rekomendacji w jednostkach podległych. Szczególnie trudne jest wdrażanie rekomendacji budowlanych w jednostkach administracji zespolonej działającej na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. W krótkim okresie wdrażania rekomendacji niżej wymienione bariery okazały się niemożliwe do zniwelowania:

  1. Jednostki administracji zespolonej mają najczęściej swoje siedziby w budynkach wynajmowanych od firm prywatnych lub od gminy/powiatu. Skomplikowane umowy najmu i podział obowiązków w zakresie modernizacji obiektów pomiędzy najmującym i najemcą praktycznie uniemożliwiają wprowadzenie na terenie obiektu jakichkolwiek zamian.
  2. Jednostki administracji zespolonej, pomimo tego, że znajdują się w strukturach powiatu, podlegają merytorycznie pod jednostkę działającą na poziomie województwa, a ta z kolei podlega pod inspektorat/ komendę krajową. W tym przypadku podległości służbowe praktycznie uniemożliwiają samorządowi działającemu na szczeblu wojewódzkim i powiatowym wpływ na zakres prac remontowych w jednostkach i wprowadzanie zmian
    w tych jednostkach.

Kolejnym problemem uniemożliwiającym prawidłowe wdrażanie rekomendacji związanych z otoczeniem przed budynkiem jest skomplikowana struktura podziału dróg na gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe – przygotowując rekomendacje szczególnie w gminach zlokalizowanych przy drogach powiatowych i krajowych nie ma praktycznej możliwości wdrożenia rekomendacji – jednostka może wyłącznie wystosować pismo do zarządcy drogi z prośbą o zmianę, jednak nie ma żadnego wpływu na uwzględnienie lub nie tych rekomendacji.

Wśród rekomendacji budowlanych w tak krótkim okresie wdrażania rekomendacji wykonano 470 rekomendacji budowlanych, z czego najwięcej dotyczyło:

  • Dostępności prawidłowego oznaczenia elementów niebezpiecznych w obiektach np. szklanych drzwi, schodów tak, aby osoby z niepełnosprawnością mogły w sposób bezpieczny poruszać się po obiekcie. W sumie w kryterium 2.10 wdrożono 44 rekomendacje, w kryterium 4.5 – 71, w kryterium 2.13 – 25, a w 4.17 – 33 co daje łączną sumę: 173 wdrożonych rekomendacji. Są to rekomendacje, które nie wydają zgody architekta/ projektanta i projektu budowlanego stąd ich wdrożenie było możliwe w najbliższym czasie;
  • Prawidłowego wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, w sumie wyznaczono 30 miejsc z niepełnosprawnością, co jest naprawdę dobrym wynikiem – te rekomendacje były wdrażane w okresie lato 2018 – październik 2018. Po tej dacie nie było możliwości wdrażania tych rekomendacji ze względu na warunki pogodowe.
  • Zapewnienia dostępności tłumacza języka migowego. W sumie w tym obszarze wdrożono 18 rekomendacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *