Poziom wykorzystania rekomendacji w innych obszarach

W sumie w projekcie wdrożono w pełni 92 rekomendacje, a 31 wdrożono częściowo. Najwięcej rekomendacji wdrożono w obszarach:

  • nr 5 „kompetencje pracowników instytucji” – 18 w pełni i 6 częściowo. Wdrożone rekomendacje dotyczyły głównie weryfikacji stopnia przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością, PJM, SJM i SKOGN i ich skierowania na szkolenie w w/w zakresie;
  • nr 2 „działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji” – 9 w pełni i 1 częściowo. Wdrożone rekomendacje dotyczyły głównie prawidłowego publikowania informacji o spełnieniu lub nie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w instytucji oraz promocji publikowania informacji o naborze na wonne stanowiska urzędnicze wśród osób z niepełnosprawnością;
  • nr 4 „konsultacje społeczne w instytucji” – 88 w pełni i 2 częściowo. Wdrożone rekomendacje dotyczyły głównie prawidłowego dostosowania form konsultacji i informacji o nich tak, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnością;
  • nr 1 „dostosowanie formy informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 8 w pełni i 2 częściowo. Wdrożone rekomendacje dotyczyły głównie poprawy dostępności stron internetowych monitorowanych jednostek;
  • nr 11 „działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego” – 8 i 1 częściowo. Wdrożone rekomendacje dotyczyły głównie prawidłowego informowania nt. możliwości korzystania z dostępnej komunikacji publicznej i możliwości korzystania z ulgowych przejazdów przez osoby z niepełnosprawnością.

Warto podkreślić, że wdrożenie rekomendacji w innych obszarach jest zajęciem czasochłonnym – procedura przygotowania nowego aktu prawnego w urzędzie lub zarządzenia wymaga opracowania, skonsultowania, w tym z działem prawnym, akceptacji, w tym czasami rady gminy, powiatu lub innego ciała i podpisania. Tak procedura w zależności od urzędu może trwać nawet do 6 miesięcy. Stąd stosunkowo mała ilość w pełni wdrożonych rekomendacji. Biorąc pod uwagę obietnice samorządów więcej rekomendacji zostanie wdrożona w późniejszym terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *