Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością w powiecie bieruńsko-lędzińskim

Ośrodek Błogosławiona Karolina jest samodzielną, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, jednostką terenową Caritas Archidiecezji Katowickiej powstałą w 2002 roku początkowo jako Warsztat Terapii Zajęciowej, by w 2003 roku przekształcić się w Ośrodek Błogosławiona Karolina. W chwili obecnej zatrudnia we wszystkich swych placówkach 64 osoby wykwalifikowanego personelu, a swoją pomocą obejmuje 155 osób.

W obrębie placówki funkcjonują:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) dla 40 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego;
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Lędzinach (ŚDS Lędziny) dla 40 osób niepełnoprawnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego;
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) dla 20 dzieci i młodzieży z głęboką niepełosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego;
  • Dzienna Terapeutyczna Świetlica (DTŚ) dla 10 dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz Terapeutyczna Świetlica w Mysłowicach
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Mysłowicach (ŚDS Mysłowice) dla 40 osób niepełnoprawnych z terenu miasta Mysłowice.

Pomimo iż placówka nie była objęta monitoringiem zgodnie z wytycznymi realizowanego projektu, wielokrotnie jej nazwa przewijała się podczas rozmów z osobami z otoczenia osób niepełnosprawnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jednocześnie kontakt z prężnie działającym w Społecznej Powiatowej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Dyrektorem Ośrodka Błogosławiona Karolina, Panem Szymonem Pawlicą oraz jego otwartość umożliwiły przeprowadzenie konsultacji z osobami niepełnosprawnymi w placówce, pozwalając zapoznać się z jej funkcjonowaniem, strukturą oraz panującymi w niej warunkami.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Ośrodku składa się z 8 dobrze wyposażonych oraz chętnie wykorzystywanych przez podopiecznych pracowni: gospodarstwa domowego (przygotowywanie posiłków, zachowanie podczas jedzenia, dbałość o porządek, obsługa sprzętów kuchennych pod nadzorem), rękodzieła (posługiwanie się przyborami krawieckimi, szycie ręczne i maszynowe, wyszywanie i haftowanie), technicznej (bezpieczna obsługa narzędzi ręcznych tj. piły, dłuta, śrubokręty, kleszcze, obcęgi, imadła oraz elektronarzędzi tj. wiertarki, piły mechaniczne, prace stolarskie i naprawczo – konserwatorskie), plastycznej (różne techniki sztuk plastycznych), informatycznej (obsługa komputera i oprogramowania), ikebany (prace manualne z wykorzystaniem kwiatów hodowanych we własnym ogrodzie), ceramicznej (prace w glinie, rzeźba, wypalanie i ozdabianie), artystycznej (terapia przez sztukę). Uzupełnieniem pracowni jest sala rehabilitacyjna wyposażona w atlas, bieżnię elektryczną, rower terapeutyczny, steper, oraz różnorodne przybory wspomagające ćwiczenia gimnastyczne, gdzie realizowana jest rehabilitacja wynikająca z zaleceń lekarskich oraz poprawa kondycji fizycznej podopiecznych, w wyniku czego mają możliwość udziału w licznych imprezach sportowych i zawodach.

Ośrodek błogosławiona karolina

Podstawową bolączką WTZtu jest ograniczona w stosunku do potrzeb liczba miejsc, przez co osoby ubiegające się o przyjęcie pomimo składania wniosku wpisywani są na listę osób oczekujących, z pierwszeństwem dla osób uczęszczających do działającego w ramach placówki Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

Uczestnicy konsultacji chwalili kilkunastoletnie działanie Ośrodka Caritas Błogosławiona Karolina, podkreślając mnogość zajęć i działania na rzecz niepełnosprawnych, pozwalające na wyciągnięcie ich z domu oraz zapewnienie dowozu i  profesjonalnej opieki przy jednoczesnej rodzinnej, ciepłej atmosferze i kameralnym gronie podopiecznych i personelu. Podczas wizyty w ośrodku widoczna była przyjazna atmosfera, dobre relacje między podopiecznymi a opiekunami w poszczególnych pracowniach, efekty pracy prezentowane w przestrzeniach budynku budziły podziw i zachwycały różnorodnością.

Całości dopełniają detale umieszczane z myślą o osobach niepełnosprawnych – na ścianach wiszą szkice portretów podopiecznych wraz z sylwetkami opiekunów, a kluczowe pomieszczenia oprócz tradycyjnego opisu posiadają piktogramy umożliwiające intuicyjne odgadnięcie, co znajduje się w danym pomieszczeniu.

Ośrodek błogosławiona karolina

Ośrodek dysponuje własnymi środkami transportu, jednak możliwości w stosunku do zapotrzebowania są niewystarczające. To nie jedyne zgłaszane trudności – dochodzi do nich brak możliwości kontynuacji opieki nad podopiecznymi po wyczerpaniu wszystkich możliwości proponowanego przez ośrodek wsparcia, po ukończeniu OREWu czy konsekwencje rejonizacji dla podopiecznych, którzy musieli opuszczać znane środowisko i byli kierowani do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka. Sprawia to nietrwałość osiąganych długotrwałą terapią efektów wskutek zmiany otoczenia, która dla niepełnosprawnych jest bardzo trudna i obnaża niedoskonałości proponowanych odgórnie rozwiązań w zakresie pomocy niepełnosprawnym.

Ośrodek błogosławiona karolina

Trudno dziwić się zainteresowaniu, jakie budzi Ośrodek Błogosławiona Karolina ze względu na zaufanie, jakie budzi ośrodek u rodzin osób niepełnosprawnych i bogatą ofertę zajęć w ramach realizowanych programów terapeutycznych. Profesjonalizm oraz pełne zrozumienia podejście do podopiecznych sprawiają, że ci czują się w Karolinie bezpiecznie i są zaopiekowani w najlepszy możliwy sposób.

Ośrodek błogosławiona karolina