Dostępność toalet

Spełnienie kryterium 4.21: „na sprawdzanej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych” jest szczególnie istotne dla osób mających trudności w poruszaniu się tj. dla osób poruszających się na wózkach, w tym wózkach elektrycznych, osób wspomagających się w poruszaniu kulami, balkonikami, itp., dla osób po amputacjach oraz dla matek z dziećmi w wózkach.

W województwie śląskim z 329 przebadanych obiektów 133 obiekty mają toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W 177 przypadkach zostały wystosowane rekomendacje, jednak nie ma możliwości ich wdrożenia w okresie realizacji projektu. W 7 przypadkach wdrożenie rekomendacji jest możliwe do końca realizacji działań projektowych.

W 12 przypadkach brak jest konieczności budowy dostosowanej toalety lub nie ma takiej możliwości – są to najczęściej obiekty sportowe, bez bazy budowlanej, w których można postawić toi-toi dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Zebrane dane pokazują, że w 40,43% obiektów jest wyposażonych w toaletę dostępną dla osób z niepełnosprawnością, 53,80% toalet musi być dostosowanych lub wybudowanych, ale obecnie samorządy nie posiadają zasobów niezbędnych do wdrożenia rekomendacji, 2,13% toalet wymaga drobnych dostosowań, których wykonanie powinno być możliwe w trakcie projektu. Z nich wykonano 3, co stanowi 1,63% wszystkich rekomendacji. W 3,65% obiektów nie ma konieczności lub możliwości wybudowania toalet dostępnych dla osób z niepełnosprawnością.

Spełnienie kryterium 4.21: „na sprawdzanej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych”