Dostępność stron www

Kryterium 6.1 – Informacje umieszczone na stronie internetowej instytucji zgodne są ze standardem dostępności WCAG 2.0.

Spełnienie kryterium 6.1: „Informacje umieszczone na stronie internetowej instytucji zgodne są ze standardem dostępności WCAG 2.0” jest szczególnie istotne dla osób niewidomych i niedowidzących, korzystających z programów do czytania tekstów. Jednak jest to kryterium równie istotne dla każdego innego mieszkańca danej jednostki samorządu terytorialnego. Dostępna strona oznacza m.in.:

  • łatwość w wyszukiwaniu danych, w tym w ich wyszukiwaniu przez przeglądarkę internetową,
  • możliwość odczytania uchwał i zarządzeń i ich wyszukiwania w sieci,
  • łatwość zapisu pobieranych plików wraz z wszystkimi informacjami – nazwa, oznaczenie zawartości, itp.

W projekcie poddano szczegółowej analizie dostępności strony www jednostek, które były poddane audytom budowlanym. Analiza polegała na sprawdzeniu informatycznym przez dwa narzędzia: utilitia.pl oraz achecker.ca na poziomie dostępności WCAG 2.0. Dodatkowo strony główne badanych instytucji oraz strony ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, jako strony www głównych jednostek mających wpływ na życie osób z niepełnosprawnością, były poddane sprawdzeniu przez osobę niewidomą korzystającą z czytnika. Osoba niewidoma sprawdzała ogólną łatwość w poruszaniu się po stronie oraz łatwość w dotarciu do informacji szczególnie istotnych dla osób z niepełnosprawnością – np. możliwości pobrania druków i formularzy, dostępności obiektów, itp.

W województwie śląskim z 132 przebadane instytucje mają stronę www spełniającą kryteria dostępności (min. 7pkt/10 pkt. W narzędziu utilitia.pl).

W 151 przypadkach zostały wystosowane rekomendacje, jednak nie ma możliwości ich wdrożenia w okresie realizacji projektu. W 23 przypadkach wdrożenie rekomendacji jest możliwe do końca realizacji działań projektowych.

W 23 przypadkach brak jest możliwości dostosowania strony gdyż instytucja jej nie posiada.

Zebrane dane pokazują, że w 40,12% badanych jednostek ma dostępną stronę internetową na poziomie co najmniej WCAG 2.0, 45,90% stron www wymaga dostosowania, ale obecnie samorządy nie posiadają zasobów niezbędnych do wdrożenia rekomendacji, 6,99% instytucji musi wprowadzić drobne dostosowania na www, których wykonanie powinno być możliwe w trakcie projektu. Z nich wykonano 8, co stanowi 4,57% z wszystkich przygotowanych rekomendacji. 6,99% instytucji nie posiada www.

Kryterium 6.1 – Informacje umieszczone na stronie internetowej instytucji zgodne są ze standardem dostępności WCAG 2.0.

Niestety ciągle większość dokumentów na www i BIPach to skany uchwał, zarządzeń, regulaminów i programów niemożliwe do odczytania przez programy. Brak dostępnych formatów plików powoduje, że problem z odbiorem treści mają również osoby niedowidzące, które nie mogą wydrukować dokumentu z powiększoną czcionką