Dostęp do tłumacza języka migowego

Spełnienie kryterium 6.10: „w budynku zastosowano bezpośredni lub zdalny dostęp do tłumacza języka migowego” jest szczególnie istotne dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy.

W województwie śląskim z 329 przebadanych obiektów 68 ma zdalny lub na miejscu dostęp do tłumacza języka migowego.

W 166 przypadkach zostały wystosowane rekomendacje do danego kryterium, jednak nie ma możliwości ich wdrożenia w okresie realizacji projektu. W 21 przypadkach wdrożenie rekomendacji jest możliwe do końca realizacji działań projektowych.

W 74 przypadkach brak jest konieczności zapewnienia dostępu do tłumacza języka migowego – obiekty nie posiadają recepcji, ani wyodrębnionych pomieszczeń do obsługi klienta z niepełnosprawnością. Są to najczęściej obiekty kulturalne, sportowe i edukacyjne.Zebrane dane pokazują, że 20,67% obiektów jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu
i mowy, 50,46% obiektów musi być dostosowanych, ale obecnie samorządy nie posiadają zasobów niezbędnych do wdrożenia rekomendacji, 6,38% obiektów wymaga drobnych dostosowań, których wykonanie powinno być możliwe w trakcie projektu (np. prawidłowego oznaczenia punktu lub przeszkolenie personelu)
. Z nich wykonano 18, co stanowi 9,63% wszystkich przygotowanych rekomendacji. W 22,49% obiektów nie ma konieczności zapewnienia dostępu do tłumacza języka migowego.

Spełnienie kryterium 6.10: „w budynku zastosowano bezpośredni lub zdalny dostęp do tłumacza języka migowego”
Spełnienie kryterium 6.10: „w budynku zastosowano bezpośredni lub zdalny dostęp do tłumacza języka migowego”