Dobre praktyki

Śląskie samorządy w wielu przypadkach wypełniają zasady wynikające z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na szóstkę z plusem. Na tej stronie będziemy powoli uzupełniali informacje o opisy działań śląskich samorządów, które powinny być traktowane jako dobre praktyki i, w miarę możliwości, adaptowane przez inne podmioty.