3 akapity o dobrych praktykach

Śląskie samorządy w wielu przypadkach wypełniają zasady wynikające z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na szóstkę z plusem.

Na tej stronie będziemy powoli uzupełniali informacje o opisy działań śląskich samorządów, które powinny być traktowane jako dobre praktyki i, w miarę możliwości, adaptowane przez inne podmioty.

Chcesz, aby opis Twojej modelowej placówki lub działania znalazł się w tym miejscu?

Napisz do Nas: agnieszka [at] mostkatowice.pl