Przejdź do treści

Strona główna

Projekt „Śląskie bez barier”, pod patronatem Wojewody Śląskiego, realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ścisłej współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i jest jednym z 17 projektów realizowanych w całej Polsce, które mają na celu monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Projekt jest realizowany w okresie 1 kwietnia 2017 r. – 31 marca 2019 r. przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic.

Aktualnie w ramach projektu trwają monitoringi w wybranych samorządach województwa śląskiego a dodatkowo:

a) w dniu 9 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem w biurze projektu na ul. Kopernika 14 w Katowicach;

b) w dniu 22 stycznia 2019 r. o godzinie 16.30 odbędzie się posiedzenie Głównego Zespołu Badawczego w biurze projektu na ul. Kopernika 14 w Katowicach;

c) w dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 16.30 odbędzie się posiedzenie Głównego Zespołu Badawczego w biurze projektu na ul. Kopernika 14 w Katowicach;